Прес Офис

Оберон Радио Макс Press Office се грижи за актуалното, точно и навременно информиране на обществеността за всички дейности и услуги, извършвани от Радио FM+, Радио Fresh! и Радио Star FM. Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от разяснения за всички прессъобщения, моля свържете се с:

PR & MARKETING
Цвети Георгиева                   Деси Гелеменова
prfresh@fmplus.net                prfresh@fmplus.net
(+359 2) 9765660                   (+359 2) 9765660
02 / 976 56 60                        02 / 976 56 60


Прес Офис няма открити